Om tjänsten /FAQ

Om söktjänsten

 
Söktjänsten "Sök operatör till nummer" svarar på frågan om vilken operatör som för närvarande ansvarar för ett visst telefonnummer.

Ett telefonnummer tillhör till en början en nummerserie som tilldelats en operatör. Dessa nummerserier administreras av PTS (Post & Telestyrelsen) och utgör Svensk Nummerplan, E.164. Läs vidare här.

När en användare av numret byter operatör så kan han eller hon ta med sig telefonnumret till den nya operatören, dvs en portering av numret görs. Detta innebär då i praktiken ett avsteg från Svensk Nummerplan och det är inte längre möjligt att från nummerplanen direkt uttyda vilken operatör abonnenten har. Söktjänsten kombinerar nummerplanen med SNPACs porteringsinformation för att svara på frågan.

Söktjänsten är kostnadsfri för enstaka förfrågningar, men kräver registrering.
Om ni har behov av större frågevolym eller frågor om nummerserier ber vi er ta kontakt med SNPAC via email eller telefon (08-299 290).

Cookies

Söktjänsten kräver att du accepterar cookies för dessa websidor. Cookies används enbart för att tillfälligt spara inloggningsuppgifter under den tid som sessionen är aktiv. När du stänger webläsaren så tas de bort.
Tjänsten ska fungera om din webläsare har normal (Medium) sekretessnivå eller lägre. Du kan ställa in detta i webläsarens meny "Internetalternativ". Om du behöver hjälp med inställningar kan du kontakta SNPAC via email eller telefon enligt ovan.