Driftinformation

Söktjänsten är tillgänglig under kontorstid men vanligen också övrig tid på dygnet. Undantag är perioder för service och underhåll av CRDB/NPDB eller dess databas.
Månatliga servicefönster infaller andra (2) tisdagen varje månad mellan klockan 00:00 och 06:00 vilket kan medföra avbrott i söktjänsten.

Systemet kan tas ner för planerat underhåll ytterligare en helg per månad. Detta sker då mellan lördag 00:00 till måndag 04:00. I sådana fall kommer information ut två veckor i förväg.

Övriga längre driftstopp annonseras nedan vid behov.