Tjänstebeskrivning

SNPACs verksamhet riktar sig till teleoperatörer och andra aktörer på telekommarknaden
med ett antal tjänster kring nummerportering samt nummerfråga. 
 Tjänstebeskrivning
 
 
-   Referensdata:
Hantering och distribution av Referensdata för dirigering av teletrafik.
 
- Stöd för Porteringsinformation:
Hantering och distribution av Porteringsmeddelanden.
 
- Stöd för nummerfråga samt Snapshot av porterade nummer.
 
- Tilläggstjänster:
SNPAC kan tillhandahålla underlag för avräkning mellan berörda aktörer, samt andra tilläggstjänster.
 

 

Tjänster
 

- Direkt Plus/Bas/Light  - Direktanslutning genom NPCom.
- Direkt Plus: Leverans av Referensdata för dirigering.
  Stöd för hantering av alla Porteringsmeddelanden.
- Direkt Bas: Stöd för hantering av alla Porteringsmeddelanden,
  ingen Referensdata.
- Direkt Bas Light: Stöd för hantering av endast ordinarie Porteringsmeddelanden,
  ingen Referensdata.
- Tillgång till Kundservice.
- Start-Up paket för NPCom.
 
- Direkt Ref Data   - Direktanslutning genom NPCom.
- Leverans av Referensdata för dirigering.
- Leverans av Referensdata för Disaster/Recovery rutin.
- Stöd för hantering av meddelanden P10/P11.Tillgång till Kundservice.
- Tillgång till Kundservice.
- Start-Up paket för NPCom.
- Web Plus/Bas - Web-anslutning genom NPCom-Web.
- Stöd för hantering av Porteringsmeddelanden.
- Ingen leverans av Referensdata för dirigering.
   (dirigering sker i annans nät)
- Tillgång till Kundservice.
- Start-Up paket för CRDB-Web.
 
     
- Ref Data Snapshot - Web-anslutning för login till FTP-area (SFTP).
- Nedladdning (hämtning) av fil.
- Tillgång till Kundservice.
 

Nummerfråga

(Sök Operatör)

- Web-anslutning/kontoför sökning (https://).
-
Sökning på nummer via webblänk.
-
Tillgång till Kundservice.