Länkar

 SNPAC dokumentbibliotek
      Dokumentation för CRDB och nummerportabilitet
 NP-Forum dokumentbibliotek
      Dokumentation och protokoll från telecombranschens samarbetsforum
 Service Desk
      Support, FAQ m.m., enbart för anslutna operatörer
 
 PTS - Post och Telestyrelsen
 Beslut och föreskrifter för telefoni och nummerportabilitet
 PTS Nummerfråga - Sök Opertör och sök i nummerplan  
 
 .se - Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 Projekt ENUM  - domännamn baserade på E.164
 
 ITS  - Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen
 Svensk standard för nummerportabilitet
 
 Regeringskansliet, Näringsdepartementet
 Proposition 2000/2001:74