Prislista giltig från 2022-09-01

  1.  
 Prislista 2022-09-01  
 
Tjänster Anslutnings-
avgift
Årsavgift
Portering
Porteringsprislista
Direkt Plus                                     64 000 (1)       115 400 1
Direkt Ref Data 32 000 (2) 57 600 ej tillämpbart
Direkt Bas 48 000 (1) 96 000 1
Direkt Bas Light 24 000 (2) 48 000 1
Web Plus 9 000 38 400 1
Web Bas 9 000 12 000 2
Ref Data Snapshot 4 500 38 400 ej tillämpbart
Sök Operatör Web 0 3 600 (3) ej tillämpbart
1) Upp till 60 timmar support inkluderat, därefter 1.000 SEK/timme                                                                      
2) Upp till 30 timmar support inkluderat, därefter 1.000 SEK/timme                                                                      
   3) Minimiavgift för max 18.000 frågor per år därefter avräkning per fråga enl prislista Sök Operatör Web nedan
         
Porteringsprislista Prislista-1
(Direkt)
Prislista-2
(Web)
Prislista-3
(Upd refdata P1/P2) (Upd refdata P7/P8)
 
Porteringspris
per nummer/serie        (1-9)
7 10 2  
Porteringspris per
nummerserie           (10-99)
70 100 20  
Porteringspris per
nummerserie       (100-999)
350 400 100  
Porteringspris per
nummerserie (1000-10000)
500  600 150
         
Prislista Sök Operatör Web Volym frågor **) per år Kostnad per år  
18 000 3 600  
36 000 6 000
72 000 10 800
108 000 14 400
180 000 21 600
360 000 36 000
540 000 48 000
1 080 000 72 000
1 800 000 108 000
3 600 000 144 000
> 3 600 000 mot offert  
**) OBS! En fråga via NPDB-Query API räknas varje gång anrop registreras i NPDB varken svaret ger träff på data eller ej
         
Ref Data Fil Per år Kostnad per extra nedladdning av
RefData Fil utöver 12 st per år
 
Direkt Plus 12 3 500   
Direkt Ref Data 12 3 500 

Samtliga priser angivna i SEK exklusive moms